சிறுவாபுரியில் ஜூலை 10ம் தேதி அபிஷேகம் - அண்ணாமலையார் ஆன்மிக வழிபாட்டு குழுவின் மாதாந்திர அபிஷேகம், ஜூலை 10ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை, 8:00 மணிக்கு சிறுவாபுரி ஸ்ரீபாலசுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் நடக்கிறது. அபிஷேக பொருட்களை அளிக்க விரும்பும் அன்பர்கள், காலை, 7:00 மணிக்குள் கோவிலுக்கு வந்து தரலாம்.