அண்ணாமலையார் ஆன்மீக வழிபாட்டுக் குழுவின் சார்பாக சிறுவாபுரியில் நடைபெற்ற ஆறாம் ஆண்டு வள்ளி மணவாளப் பெருமான் திருக்கல்யாண மகோற்சவம் சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்றது. பங்கேற்ற அனைவருக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி!